system

TARAX

Po ponad 60 projektach zrealizowanych wyłącznie w oparciu o pracę zdalną stworzyliśmy rewolucyjne rozwiązanie IT

system Tarax

  • Usługi wysokiej klasy specjalistów z całej Polski
  • Zdalny nadzór nad zasobami (merytoryczny, projektowy i kadrowy)
  • Interaktywne narzędzia HR
  • Ewidencja czasu pracy, e-teczka kadrowa, wskaźnik urlopów,narzędzia oceny pracy i e-learningu, interaktywne archiwum
  • Narzędzia ułatwiające zarządzanie projektami
Pełen nadzór nad ludźmi i projektami
Pełen nadzór nad ludźmi i projektami
Interaktywne harmonogramy, archiwa i dokumenty kadrowe
Interaktywne harmonogramy, archiwa i dokumenty kadrowe
Możliwość regularnej oceny pracy, nadzór merytoryczny
Możliwość regularnej oceny pracy, nadzór merytoryczny
Narzędzie do e-learningu
Narzędzia
do e-learningu

Firma Abastra przygotowała dla firmy KRK Partnerzy aplikację służącą do Ewidencji Czasu Pracy pracowników. Aplikacja została przygotowana w oparciu o nowoczesne i wydajne technologie Open Source (PHP / MySQL / JavaScript / AJAX).

Abastra jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania, między innymi aplikacji internetowych, mobilnych, czy desktopowych. Za cel stawiamy sobie budowanie przejrzystych i skutecznych rozwiązań technologicznych dla biznesu. We wdrażanych przez nas koncepcjach dbamy o wysoką jakość, wytwarzaną przez profesjonalny zespół stale pozostający w bliskim kontakcie z bieżącymi nowościami technologicznymi.